ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม  

 

วันสำคัญทางศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันพระ

เว็บ/วัดที่น่าสนใจ
วัดท่าไทร
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
วัดธรรมรังษี
วัดราชคฤห์
วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
วัดยางสุทธาราม
วัดสวนโมกข์พลาราม
วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เว็บการศึกษา/ความรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
โลกใบใหม่ของวัยเรียน
เว็ปเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
กองทุนให้กู้ยืม
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
Web เพื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ซีเอ็ด
การศึกษา Education ปฎิทินประจำวัน:  
 

Copyright (C) 2005 by
วัดพระพรหม
Best viewer on 1024 x 768 screen Display Web design by tung information