โลก ดวงดาว และอวกาศ

 

 

จักรวาล ดาราจักร เอกภพ

ดาวฤกษดาวเคราะห์

อุกกาบาต นักดาราศาสตร์

 

ดาราศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้า ทำให้รู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า และช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบน

 

 

By Mr.Weerapong Yingphetra