สิ่งมหัศจรรย์ในอาหารและผลไทย

Wednesday, 15.03.2006 20:46
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผลไม้และอาหารไทย
หน้าแรก

๑. ผลเดี่ยว คือ ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวที่อยู่ภายในดอกเดียวหรือดอกเดี่ยว ถ้าในรังไข่มีออวุลเดียวก็จะเจริญเติบโตเป็นผลเดี่ยวที่มีเมล็ดเดียว เช่น มะม่วง , พุทรา , มะพร้าว , มะยม , มะปราง , มะกอก ฯลฯ แต่ถ้าในรังไข่หนึ่งมีหลายออวุล ก็จะเจริญเป็นผลเดียวที่มีหลายเมล็ด เช่น องุ่น แตงโม แตงกวา ละมุด ส้ม มะนาว ฯลฯ
๒. ผลกลุ่ม คือ ผลที่เกิดจากกลุ่มของรังไข่ซึ่งอยู่ภายในดอกดอกเดียว รังไข่แต่ละอันมาจากเกสรตัวเมียอันหนึ่ง และจะเจริญเป็นผลในลักษณะเป็นกลุ่มหรือกระจุก เช่น กระดังงา จำปี จำปา การะเวก นมแมว ลูกจาก แต่มีผลกลุ่มบางชนิดรวมเป็นผลผลเดียว เช่น น้อยหน่า สตรอเบอรี ฝักบัว เป็นต้น
๓. ผลรวม คือผลที่เกิดจากรังไข่ของดอกช่อ โดยแต่ละดอกมีหนึ่งรังไข่ซึ่งจะเจริญรวมกันเป็นผลเพียงผลเดียว และจะมีบางส่วนของดอกเจริญไปเป็นส่วนของผลด้วย เช่น ขนุน สาเก ลูกยอ มะเดื่อ สับปะรด เป็นต้น
เนื้อของผลบางชนิดไม่ได้เจริญมาจากผนังรังไข่อย่างเดียว เช่น เนื้อของผล แอปเปิ้ล ชมพู่ แพร์ สาลี่ ที่เรารับประทานเป็นส่วนที่เจริญมาจากฐานรองดอก ที่ขยายใหญ่ไปหุ้มเมล็ดไว้ เนื้อขนุนและเนื้อสับปะรดที่ใช้รับประทานก็เป็นส่วนของกลีบดอก
วิตามิน

วิตามิน เป็น สาร อาหาร ที่ ไม่ ได้ ให้ พลัง งาน หรือ ใช้ สร้าง เนื้อ เยื่อ ของ ร่าง กาย โดย ตรง แต่ ก็ มี ความ จำ เป็น ต่อ ร่าง กาย มี อยู่ หลาย ชนิด มี แหล่ง ที่ มา และ ประ โยชน์ แตก ต่าง กัน ไป หาก แบ่ง ตาม คุณสมบัติ ของ การ ละ ลาย จะ แบ่ง ได้ เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภท ละ ลาย ใน ไข มัน จะ เป็น วิตามิน ที่ ทน ต่อ ความ ร้อน ได้ ดี ได้ แก่ วิตามิน เอ ดี อี และเค
๒. ประเภท ละ ลาย ใน น้ำ จะ ถูก ทำลาย ด้วย ความ ร้อน ง่าย ไม่ สะ สม ใน ร่าง กาย จึง ขับ ออก ทางปัสสาวะ และ เหงื่อ ได้ แก่ วิตามินบี และ ซี
ประ โยชน์ ต่อ ร่าง กาย คือ
๑. ช่วย ใน การ เจริญ เติบ โต ของ ร่าง กาย
๒. ช่วย ให้ ร่าง กาย ทำ งาน ได้ ตาม ปกติ
๓. ช่วย สร้าง ภูมิ ต้าน ทาน โรค

 

 

ชนิดอาหาร

ชนิดผลไม้

เว็บไซด์น่าสนใจ
www.vcharkarn.com
www.patawan.com
www.hamanan.com
www.pooyingnaka.com
www.thaiwebhunter.com

พลังงานที่ร่างกายต้องการ

ตัวอย่างผลไม้