หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  ผลงานการออกแบบและทำเว็บไซต์


 

 

ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ
TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST
(ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2


ผลงานการแข่งขันประกวด E-Card สำหรับลงนามถวายพระพร
จัดประกวดโดยบริษัท TOT จำกัดมหาชน  ผลงานการสร้างเว็บเพจ

  1. นายอภิชาติ  ตรีตรุยานนท์
  2. เด็กชายกิตติ  เรืองปาน
  3. เด็กหญิงภัทรพร   แซ่ลิ้ม
  4. เด็กหญิงชุติมา   ม่วงทอง
  5. เด็กหญิงกรกนก  กลับเกลือน
  6. เด็กชายภูมินันท์  หีตทิม
  7. นางสาววารินทร์  ศิริมาศ
  8. นางสาววาริชา  วรสิทธิกร
  9. นายณัฐพงศ์  ไผ่ชู
10. นางสาวนรินทร์  พูลสวัสดิ์ 
11. นางสาวกมลวรรณ  คงนุ่น
12. นายเอกพงษ์  ขำช่วย
13. นางสาวสุมลฑา  พรหมรักษา 
14. นางสาวกฤติยา  ประดับมุขศิริ
15. นายวีระพงศ์  ยิ่งเภตรา
16. นางสาวนารีทิพย์  สุกไกว้
17. นายพงศ์พิพัฒน์  มากช่วย
18. นางสาวสุนิสา  กายฤทธิ์
19. นางสาวจุฑามาศ  อินทรัตน์ 
20. นางสาวทับทิม  ตรีอินทอง
21. เด็กหญิงพิชญา  ดำรักษ์

 

ชั้น ม.5
ชั้น ม.3
ชั้น ม.3
ชั้น ม.3
ชั้น ม.3
ชั้น ม.3
ชั้น ม.5
ชั้น ม.5
ชั้น ม.5
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
ชั้น ม.6
ชั้น ม.6
ชั้น ม.5
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
ชั้น ม.3

 

ชื่อผลงาน   Harry Potter
ชื่อผลงาน   โดเรมอน
ชื่อผลงาน   สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อผลงาน  เลโอนาโด  ดาวินชี
ชื่อผลงาน  สมุนไพร
ชื่อผลงาน  โปเกมอน
ชื่อผลงาน    ผักและผลไม้
ชื่อผลงาน  เมืองจีน
ชื่อผลงาน  หมีพูห์
ชื่อผลงาน  ต้นไม้
ชื่อผลงาน  ภาคใต้
ชื่อผลงาน วัด
ชื่อผลงาน 7 วิทยาการก้าวหน้า
ชื่อผลงาน  นาฏศิลป์
ชื่อผลงาน  โลก  ดวงดาวและอวกาศ
ชื่อผลงาน  อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
ชื่อผลงาน  อาหาร
ชื่อผลงาน  สุนัข
ชื่อผลงาน  ว่อลเลย์บอล
ชื่อผลงาน  ผลไม้ต่าง ๆ
ชื่อผลงาน  ฉลองสิริราช 60 ปี 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :