หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ประวัติบุคลากร

 

          ชื่อ-สกุล   นางธนัชพร  โอวรารินท์

          ตำแหน่ง         ผู้บริหาร  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำชาญการ)

          เริ่มรับราชการ      วันที่  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2540

                                 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          เริ่มปฏิบัติงานโรงเรียนนี้    วันที่   22   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551

          วิชาที่สอน    นาฏศิลป์

           ชั้นที่สอน     ปฐมวัย (อนุบาล)

          การศึกษา      ปริญญาโท

          สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Page : [1] [2] [3] [4] [5]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :