หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระภาษาไทย


  
นางวนิดา   แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3
  

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 นางสาวปิยาณี   จินาผล
ครูคศ.4


นางมาลินี  สัมพันธ์
ครู คศ.3


นางพรศมน  อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

 
นางนงนุช  ดีทองอ่อน
ครู คศ.3


นายสุเทพ  ฤกษ์อ่อน
ครูอ คศ.3


นายพรชัย  หวัดคล้าย
ครู คศ.3
 


นางอรอุมา  เนาวพันธ์
ครู คศ.3


นางสาวสุวรรณษา  รัตนบุรี
ครู คศ.2

 


นางรจนา   สันตะโร
ครู คศ.2

 
นางสาวชุติมา   ใจปลื้ม
ครู คศ.1นางสาวพัชราพร  จินจงเจริญกิจ
พนักงานจ้าง


 

 
 


 

 

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :