หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระภาษาไทย


  
นางวนิดา   แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3
  

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 นางดนย์หทัย  หมวกแก้ว
ครู คศ.3


นางสาวปิยาณี   จินาผล
ครูคศ.4

  
นางมาลินี  สัมพันธ์
ครู คศ.3

 

 
นางพรศมน  อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

 


นางนงนุช  ดีทองอ่อน
ครู คศ.3  นางปรีดา   โสภา
ครู คศ.3


นางอรอุมา  เนาวพันธ์
ครู คศ.
3


นายสุเทพ  ฤกษ์อ่อน
ครูอ คศ.3นายพรชัย  หวัดคล้าย
ครู คศ.
3

 
นางสาวชุติมา   ใจปลื้ม
ครู คศ.1


นางรจนา   สันตะโร
ครู คศ.1

 

นางสาวสุวรรณษา  รัตนบุรี
ครู คศ.1

 
 


 

 

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :