หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางถิรวรรณ  กองชาวนา
ครู คศ.3

 
นายปพนวิช  เมฆมุสิก
ครู คศ.3


  
นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว
ครู คศ.3


นางสุปราณี  สุขไกว
ครู คศ.3

นางวนาเพ็ญ  มัชฌิม
ครู คศ.2

 


นางกาญจนา  โสมพงษากุล
ครู คศ.1
 นางสาวกัลยากร  ทิพย์ศิริ
ครู คศ.1


 นางสาวพัสสิริ  นิติวงศ์สถิตย์
ครู คศ.1

 

 
นางสาวดวงนภา  บัวเพ็ชร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

างสาวศุภลักษณ์  เพ็งมาก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

Morgan Wintersteen
ครูอัตราจ้างตามโครงการ
ภาษาอังกฤษ

 
 
Michael Dearnley Davison
ครูอัตราจ้างตามโครงการ
ภาษาอังกฤษ


 Zhong  Cheng
ครูอัตราจ้างตามโครงการ
ภาษาจีน

 
   

 
 
     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :