หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสาวกัลยากร  ทิพย์ศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระนางสุปราณี  สุขไกว
ครู คศ.3

 
นายปพนวิช  เมฆมุสิก
ครู คศ.3


  
นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว
ครู คศ.3


นางปณิตา  นิลทัพ
ครู คศ.3

นางวนาเพ็ญ  มัชฌิม

ครู คศ.3


นางสาวพัสสิริ  นิติวงศ์สถิตย์
ครู คศ.
2

 นายอดุลเดช  กองชาวนา
ครู คศ.2


นายมาโนช  พาลึก
ครู คศ.1นายปรัชญา  สุขอนันต์
ครู คศ.1  

างสาวศุภลักษณ์  เพ็งมาก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

นางสาวบุญยวีร์   สมสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

 
.
นางสาวปวริศา  บัวเพ็ชร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม
     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :