หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.พงษ์ศักดิ์  ด้วงคง
ครู คศ.1
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ


  
นายฉัตรชัย  ทองชิต
ครู คศ.2
 

 
นางจิตราพร  แสงแก้ว
ครู คศ.3

 

นางจุติพร  คงเจริญ
ครู คศ.3


นางสาวมนต์วจี    ศุภลักษณ์
ครู คศ.3
 

                             
                     

 
นางวัชราภรณ์  คุ้มไทย
ครู คศ.2


นางระวิวรรณ  ทิมทอง
ครู คศ.2

 
นางสาวศิรินทร์ นงค์เยาว์
ครู คศ.1

 
นางยินดี  บุญทรัพย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 


 
 

 
   


 

 

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :