หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


 

นายกานต์    สุระกำแหง
   ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

  

นางสุธิดา  ปานเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสุภาพันธ์  ประดับ
ครู คศ.3

 
นางนริณี  รัตนซ้อน
ครู คศ.3

   
นางสาวสมจิตร  สายวัน
ครู ค.ศ.
3


นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม
ครู คศ.3

 


นางสุภาพร  เทพวิชิต
ครู คศ.2

  
นางสาวพัชรี  สมปรีดา
ครู คศ.2

 
นางรัตนา   ปิ่นแก้ว

 ครู คศ.1

   
นางสาวปาจรีย์  ทองนอก
ครู คศ.2

 
                                              
                               
 
นางสาวดรัลรัตน์  ประสมทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชานันท์  ลิ่มนา
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวปุญญิศา  เหล่าธีรกาญจนา
ครูผู้ช่วย
 

 

     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :