หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


 

นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

  

นางสุธิดา  ปานเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางเพ็ญรัตน์  แซ่หลิม
ครู ค.ศ.3

 

นางสุภาพันธ์  ประดับ
ครู คศ.3

 

   
นางนริณี  รัตนซ้อน
ครู คศ.3


นายกานต์    สุระกำแหง
   ครู คศ.3

 


นางสุภาพร  เทพวิชิต
ครู คศ.2

  
นางสาวสมจิตร  เรืองเจริญ
ครู ค.ศ.
3

 

 
นางสาวพัชรี  สมปรีดา
ครู คศ.2

   
นางสาวปาจรีย์  ทองนอก

ครู คศ.1
                                              
                                     นางรัตนา   ปิ่นแก้ว
                                           ครู คศ.1
 
 
   

 

     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :