หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


 

นายกานต์    สุระกำแหง
   ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

  

นางสุธิดา  ปานเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสุภาพันธ์  ประดับ
ครู คศ.3

 
นางนริณี  รัตนซ้อน
ครู คศ.3

   
นางสาวสมจิตร  สายวัน
ครู ค.ศ.
3


นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม
ครู คศ.3

 


นางสาวปาจรีย์  ทองนอก
ครู คศ.3

  
นางสาวพัชรี  สมปรีดา
ครู คศ.2

 
นางรัตนา   ปิ่นแก้ว

 ครู คศ.1

  
นางสุภาพร  เทพวิชิต
ครู คศ.2

 
                                       
                          นางสาวปุญญิศา  เหล่าธีรกาญจนา
                                             ครู คศ.1
 
 

นางสาวณัฐชานันท์  ลิ่มนา
ครู คศ.1


           นางสาวณัฐรุจา  สุขศิริ
           พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
   
     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :