หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางชมภูนุช   เอกบัว
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระนางทัศนียา  ชีวีวิวัฒน์วงศ์
ครู คศ.3

 
  
นางสาวนัทธมน  พัฒน์แก้ว
ครู คศ.3

 
นางจุฑารัตน์  โสภา
ครู คศ.
3

 
นางสาวประไพศรี  มีดี

ครู คศ.3


 นางสาวกาญจนา  เดชมณี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

นางสาวศศิประภา  ถาวรภรณ์
ครูผู้ช่วย


 


นายภาสกร วันสอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

 
นางวิไลวรรณ  โสมรัตนพงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

 
นางสาวสุธีรา  สุทธิมาศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม 

 

 

 

 

 


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :