หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


 
นางจุฑารัตน์  โสภา
ครู คศ.
3

หัวหน้ากลุ่มสาระนางทัศนียา  ชีวีวิวัฒน์วงศ์
ครู คศ.3

 
  
นางสาวนัทธมน  พัฒน์แก้ว
ครู คศ.3


นางชมภูนุช   เอกบัว
ครู คศ.3

 
นางสาวประไพศรี  มีดี

ครู คศ.3


 
นางสาวกาญจนา  เดชมณี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม


นางสาวศศิประภา  ถาวรภรณ์
ครู คศ.1

 


นางสาวสุวดี   คงแก้ว
ครูผู้ช่วย

 
นางวิไลวรรณ  โสมรัตนพงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

 
นางสาวสุธีรา  สุทธิมาศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม นายภาสกร วันสอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

 

 

 

 


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :