หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


 
นางจุฑารัตน์  โสภา
ครู คศ.
3

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

นางุมภูนุช  เอกบัว  

 
นางจุติพร  คงเจริญ
ครู คศ.4


 


นางศิริลักษณ์  ทองศรีนุ่น
ครู คศ.
3

  
นางประไพศรี  ถั่วตุ้น
ครู คศ.3

 

 


 

 
                     นางสาวนัทธมน  พัฒน์แก้ว
                                    ครู คศ.3


นางทัศนียา  ชีวีวิวัฒน์วงศ์
ครู คศ.

 

นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
ครู คศ.3

นางสาวนัยเนตร  นวลละออง
ครู คศ.3
นายฉัตรชัย  ทองชิต 
ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร์  นงค์เยาว์
ครู คศ.2
 
นางสาวยลดา  ขุนศรี
คศ.1

นางสาวศศิประภา  ถาวรภรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสุวดี  คงแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวสุธีรา  สุทธิมาศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

นายภาสกร  วันสอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ 


นางรัญชิดา  วงศ์เวช
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววิไลวรรณ  โสมรัตนพงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


 

 

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :