หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นายนเรศน์  สงเกิด
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


นางสมจิต  วาสนา
ครู คศ.4 

                     
                   นายนูญ  นวลทอง
                ครู คศ.3
 

 
    นางสารภี  ยิ่งดำนุ่น
               ครู คศ.3

     
  

 
นางนวลจรัส   จิตสงค์
ครู คศ.3

                           
       นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น
ครู คศ.
3

  
 นางสาวปิ่นทิพย์  พันธ์บุญ
    ครู คศ.3
         

 

นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
ครู คศ.
2

 

             
   
นางสาวณิชนันทน์  เดชชนะ
 ครู คศ.1
  
         

   
 
นางสาวสมฤดี  พรหมแก้ว
ครู คศ.1 

                        
         นางสาวทรายขวัญ  นิลชาติ
                  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       

       
  
นางสาววิลาวรรณ  ปานแก้ว
                                 พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
         
  
  


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :