หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
างสาวปิ่นทิพย์  พันธ์บุญ

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


 นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น
ครู คศ.
3

                     
                   นายนูญ  นวลทอง
                ครู คศ.3
 

 
    นางสารภี  ยิ่งดำนุ่น
               ครู คศ.3

     
 
นายนเรศน์  สงเกิด  

    ครู คศ.2         

                  
     

              นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
           ครู คศ.2

  
  นางสาวณิชนันทน์  เดชชนะ
               ครู คศ.2
  
         
 

 
นางสาวสมฤดี  พรหมแก้ว
ครู คศ.1

             

นายรัฐพงษ์  ชูติกัณฑ์
ครู คศ.
1

  

                                                   

นางสาวทรายขวัญ  นิลชาติ
       นักงานจ้างตามภารกิจ  
  


นางสาววิลาวรรณ  ปานแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

                        
        

       
  
 
         
  
  


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :