หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางสาวปิ่นทิพย์  พันธ์บุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


 


นางสมจิต  วาสนา
ครู คศ.4 

                     
                   นายนูญ  นวลทอง
                ครู คศ.3
 

 
    นางสารภี  ยิ่งดำนุ่น
               ครู คศ.3


นางวิจิตรา  จรูญสนองกิจ
ครู คศ.2

                    
              นางนวลจรัส   จิตสงค์
                ครู คศ.2 

  

นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น
ครู คศ.
3

 

นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
ครู คศ.
2

 

                    
   
           
นายนเรศน์  สงเกิด
ครู คศ.1

               

   
 
นางสาวณิชนันทน์  เดชชนะ
 ครู คศ.1
  
นางสาวสมฤดี  พรหมแก้ว
ครูผู้ช่วย

            
         นางสาวทรายขวัญ  นิลชาติ
                  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       

       
  
นางสาววิลาวรรณ  ปานแก้
                                 พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
         
  
  


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :