หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษานายสุวรรณ  จันทรศรี
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระนายสุริยะ  จริตงาม
ครู คศ.3
             
             นายประพาร   เพชรรัตน์

              ครู คศ.3

  
นายธีระยุทธ์  โพธิ์โพ้น
ครู คศ.1

  นางสาวกัญญณัช  แซ่ตั้ง
ครู คศ.2

 
               
                    
  นายสราวุฒิ  เป็งอ้าย
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม
       
                                      
 นายชวกาญจน์  ขาวเพชร
                                พนักงานจ้างทั่วไป
                                       ผู้ดูแลเด็ก      
   
 

 
นายสุรบดี  จริตงาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

 

   


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :