หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา


 


ประวัติบุคลากร
 
 

          ชื่อ-สกุล   นายชวกาญจน์  ขาวเพชร

          ตำแหน่ง             พนักงานจ้างตามภารกิจ

          เริ่มรับราชการ      วันที่ ....-....... เดือน ........-......... พ.ศ.…-…...

                                          โรงเรียน…………-…………………………

          เริ่มปฏิบัติงานโรงเรียนนี้    วันที่   1   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

          วิชาที่สอน   พลศึกษา

          ชั้นที่สอน    ประถมศึกษาปีที่ 3,4

          การศึกษา          ปริญญาตรี

          สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลาPage : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :