หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  อนุบาล


 
นางสาวพิณทิพย์  วุฒิ
ครู คศ.1
 
หัวหน้ากลุ่มบูรณาการ


 


  นางธนัชพร  โอวรารินท์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ


นางสุธามาศ  เพชรแก้ว
ครู คศ.
3


นางพรรณวดี  ใจห้าว
ครู คศ. 
3

 


นางสาวจันทิรา  บัวเพชร
ครู คศ.
3

 
นางเยาวภา  สารเทพ
ครู คศ.
3
 


นางสาววรัญญา   ช่างสุวรรณ
ครู คศ.1


นางวัลนิภา  พริ้งสกุล
ครู คศ.1

 
นางสาวรัชฎา  ถนอมแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม


นางสาวศิริเกษ  รักษาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :