หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  พนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป


                                                                                                 

นางสาวจันทนา   วันดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปานิสรา  เทพเจริญ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางจรรจิรา  ชูเพชร
      พนักงานจ้างตามภารกิจ    
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ          

นางภาสิณี  เพชรวิเชียร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเบญจรัตน์   จูมแพง

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญญาภา  นามปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวญดา   วิทยแพทย์
พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

นางสุพิชญ์นันท์  หุ้ยล่อง
พนักงานจ้างทั่วไป  

นางกชณิช   ธีปพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวศิริเกษ  รักษาแก้ว  
พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

นางนิลุบล  ศยามล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวสุมิตตา  สุขรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป
     

นายอรรถกร   วาทีเส้ง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

างไพรินทร์   มูลทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

นางสายสุนีย์  รักษาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

  
นายธีระศักดิ์  ทองน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

นายมิตสัน  นามปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
 
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถ
                                                                                                                                   
                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                       
                                                                  
                                                                                     
 


                                                                                                          
      


                                                                                                         
                                                                                  
                                                                    
                                                                                                
    


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :