หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
มัธยมศึกษาปีที่  1

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง4ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง5ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง4ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง5ภาค1ปี63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง3ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง4ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง5ภาค1ปี2563

มัธยมศึกษาปีที่  2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง3ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง4ภาค1ปี2563

 

มัธยมศึกษาปีที่  3

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง4ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง5ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง4ภาค1ปี63
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง5ภาค1ปี63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง3ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง4ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง5ภาค1ปี2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง3ภาค1ปี63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง3ภาค1ปี2563

มัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง3ภาค1ปี63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง3ภาค1ปี2563

มัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง3ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง1ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง2ภาค1ปี63
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง3ภาค1ปี63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง1ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง2ภาค1ปี2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง3ภาค1ปี2563

กิจกรรมชุมนุม


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :