หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 1  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 2  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 3  ปีการศึกษา  2565
ประถมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 4  ปีการศึกษา  2565


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :