หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

ปรัชญา / ตราสัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน /เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาล ๕


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปรัชญาของโรงเรียน

เมธาวี  อตฺตโน  วฒฺทนํ  อาเนติ
การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 

 
สีประจำโรงเรียน
  
 
เพลงมาร์ชโรงเรียน

                                                   คำร้อง     ถนอมศักดิ์ ปรุงโพธิ์
                                                   ทำนอง    ถนอมศักดิ์ ปรุงโพธิ์

                                                                              เทศบาล ๕ ยิ่งใหญ่เกรียงไกร                    มีวินัยมีใจรักสมัครสมาน
                                                                    ด้วยความดีอันล้ำค่าของเหล่าคณาจารย์                เด่นตระการผลงานเราอยู่คู่ชุมชน
                                                                    ธงสีฟ้าพัดสะบัดไหวในนภา                                ชื่นงามตาพาใจสุขทุกแห่งหน
                                                                    ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาของเยาวชน                   ให้เป็นเลิศคนดั่งใจปองของเหล่าประชา
                                                                    พวกเรามารวมพลัง                                             สร้างมวลมิตรให้ติดตรึงตรา
                                                                    เทศบาล ๕ ร้อยดวงชีวา                                      นำพาสุขสันต์สถาบันก้าวไกล
                                                                    การกีฬาเราเป็นเลิศประเสริฐศรี                            ผูกไมตรีด้วยน้ำใจให้ประสาน
                                                                    ให้รุ่งเรืองสมเมืองคนดีชั่วกาลนาน                       เป็นที่กล่าวขานของเรา ชาวสุราษฎร์ธานี


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :