หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ 


คณะกรรมการที่ปรึกษา


คุณสุณิสา   วงศ์เจริญ

 

คุณเอนก  เกษตรเกรียงไกร คุณพิมพรรณ   วิริยพันธ์

                                                                                                                                     

                                                                                                     


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


คุณศักดา   รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ

                                                                                                                  

                                                                         

คุณสายัณห์   วารีอรุณโรจน์
รองประธานกรรมการ
คุณประเสริฐ   ชัญจุกรณ์
รองประธานกรรมการ
คุณสมชาย   แสงดำ
กรรมการ
คุณสราวุฒิ   มณีวัต
กรรมการ
คุณชลากร  กุลภัทรคำเงิน
กรรมการ
คุณศุภชัย   นาคสุวรรณ์
กรรมการ
คุณยุพดี   ศักดิ์ศรีสุวรรณ
กรรมการ
คุณวิญญู นาคเทวัญ
กรรมการ
คุณพรทิพย์   วงษ์มาน
กรรมการ
คุณยตระกูล   ภัควณิชย์
กรรมการ
ด.ต.สุริยะ  ด้วงคง
กรรมการ
คุณภัสรัสนันท์   เทพเจริญ
กรรมการ
นางอมรรัตน์   อินทวงศ์
กรรมการ
นางสาวรัตนา   บัวเพชร
กรรมการ/เลขานุการ

  
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :