หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

                            
  คุณรักษ์เพิ่ม   เวชวัฒน์
ประธาน                            

คุณภาณุวัฒน์  แก้วทองประเสริฐ
รองประธาน

คุณบุษรา  นวลจันทร์
รองประธาน

 

คุณแพรว  ชุติชีวัน
เหรัญญิก

 

ด.ต.ธีรพงค์  คิดโสภา 
ปฏิคม

คุณเกุสาวดี  ไพฑูรย์
กิจกรรมพิเศษ

คุณมุจิรากร  ช่วยเวช
ทะเบียน

 


คุณอานัส  ศรากร
ประชาสัมพันธ์


คุณกรนพวรรณ  ชูปาน
กรรมการสายชั้นอนุบาล


คุณโกศล  จุลสัตย์
กรรมการสายชั้น ป.1


คุณกันยาวีร์  วัตถุ
กรรมการสายชั้น ป.2


คุณอารีรัตน์  ชนะ
กรรมการสายชั้น ป.3


คุณอัครเดช  ชุมคง
กรรมการสายชั้น ป.4


คุณอภิชาต  สงประสพ
กรรมการสายชั้น ป.5

 

คุณอมรินทร์  ใจกล้า
กรรมการสายชั้น ป.6

คุณอัญญ์ธิญา  สุทธาระ
กรรมการสายชั้น ม.1


คุณปิยะ  เทียนจิ้ว
กรรมการสายชั้น ม.2


คุณทัศนีย์  จ่าแก้ว
กรรมการสายชั้น ม.3


คุณศริยา  นาคพิน
กรรมการสายชั้น ม.4


คุณเพ็ญศรี  จิตร์จำนงค์
กรรมการสายชั้น ม.5


คุณสุภเวช  เชื้อพราหมณ์
กรรมการสายชั้น ม.6


คุณสาลิกา  เมืองจันทบุรี
เลขานุการ


คุณอมรรัตน์  อินทวงศ์
ตัวแทนครูที่ปรึกษา


คุณสุปราณี  สุขไกว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา


คุณสุธามาศ  เพชรแก้ว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา


คุณปณิตา  นิลทัพ
ตัวแทนครูที่ปรึกษา


คุณอดุลเดช  กองชาวนา
ตัวแทนครูที่ปรึกษา
 
     


 

 
 


Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :