หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

                            
  คุณนิติธร  จำเริญ
ประธาน                            
 
คุณกมล  แพชนะ
รองประธาน

คุณวาสนา  เกตแก้ว
รองประธาน

 


คุณณิชาภัทร  อินทคชสาร
เลขานุการ

 


คุณอรัญญา  จันทร์ผ่อง
เหรัญญิก

 

คุณสาลิกา  เมืองจันทบุรี
ปฏิคม

 

คุณกุสวดี   ไพฑูรย์
กิจกรรมพิเศษ


คุณแพรว   ชุติชีวัน
ทะเบียน

 

คุณอรวรรณ  สุวรรณจิตต์
ประชาสัมพันธ์

คุณบุญทวี  ศรีปาน
กรรมการสายชั้นอนุบาล

 


คุณมุจิรากร  เต็มวิจิตร์
กรรมการสายชั้น ป.1
 

คุณสรวิศ  สุระกำแหง
กรรมการสายชั้น ป.2

คุณศิริลักษณ์  ชะนะภัย
กรรมการสายชั้น ป.3


คุณภัคพล  ติณห์เตชัส
กรรมการสายชั้น ป.4

 

คุณณิชาภัทร  อินทคชสาร
กรรมการสายชั้น ป.5

คุณนงเยาว์  นวลสุทธิ์
กรรมการสายชั้น ป.6


คุณศรายุทธ  แสงอาวุธ
กรรมการสายชั้น ม.1

คุณณรงค์ชัย  บัวทอง
กรรมการสายชั้น ม.2
 
คุณอนิรุทธ์  ศรีพัฒน์
กรรมการสายชั้น ม.3


คุณจินดา  แสงศรี
กรรมการสายชั้น ม.4


ด.ต.ธีรพงค์  คิดโสภา
กรรมการสายชั้น ม.5


คุณอนันต์  ธีระสมบูรณ์
กรรมการสายชั้น ม.6


คุณสุรพล  พันธุ์ทอง
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณอมรรัตน์  อินทวงศ์
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณสุปราณี  สุขไกว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา


คุณสุธามาศ  เพชรแก้ว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณปณิตา  นิลทัพ
ตัวแทนครูที่ปรึกษา
 
     

 

 
 


Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :