www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 ลำดับที่

   รหัสวิชา  

ชื่อวิชา 

น้ำหนัก 

ช่วงชั้น 

ชั้นปีที่เรียน 

 1

  พ 11101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

1.0

1

ป.1

 2

 พ 12101

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

1.0

1

ป.2

 3

 พ 13101

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

1.0

1

ป.3

 4

 พ 21101

สุขศึกษาและพลศึกษา 4

1.0

2

ป.4

 5

 พ 22101

สุขศึกษาและพลศึกษา 5

1.0

2

ป.5

 6

 พ 23101

สุขศึกษาและพลศึกษา 6

1.0

2

ป.6

 7

 พ 31101

สุขศึกษาและพลศึกษา 7

1.0

3

ม.1

 8

 พ 32101

สุขศึกษาและพลศึกษา 8

1.0

3

ม.2

 9

 พ 33101

สุขศึกษาและพลศึกษา 9

1.0

3

ม.3

 10

 พ 41101

สุขศึกษา 1

0.5

4

ม.4

 11

 พ 41201

พลศึกษา 1

0.5

4

ม.4

 12

 พ 41102

สุขศึกษา 2

0.5

4

ม.4

 13

 พ 41202

พลศึกษา 2

0.5

4

ม.4

 14

 พ 42101

สุขศึกษา 3

0.5

4

ม.5

 15

 พ 42201

พลศึกษา 3

0.5

4

ม.5

 16

 พ 42102

สุขศึกษา 4

0.5

4

ม.5

 17

 พ 42202

พลศึกษา 4

0.5

4

ม.5

 18

 พ 42101

สุขศึกษา 5

0.5

4

ม.6

 19

 พ 43201

พลศึกษา 5

0.5

4

ม.6

 20

 พ 43102

สุขศึกษา 6

0.5

4

ม.6

 21

 พ 43202

พลศึกษา 6

0.5

4

ม.6หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :