ความตายคืบคลานมาอย่างเชื่องช้า...ศาสตร์มืดเข้าสู่ความวิบัติแล้ว เมื่อจอมมารต้องตายด้วยความหวาดกลัวของตัวเอง ตายด้วยตนเอง เพราะความกลัวในจิตใจของตนเอง
Welcome >>

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานแห่งมนตร์ตรา วิหารแห่งศาสตร์ขาว ผู้ต่อต้านซึ่งศาสตร์มืด

เครือข่ายของเรามากมายก่อตั้งขึ้นด้วยความเรียบง่าย แค่มีความหมายต่อเหล่าผู้วิเศษ

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการท่องเที่ยวไปทั่วสถานของเรา ขอให้โชคดี...