หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

 
 
ชั้น
จำนวนนักเรียนที่งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
20
17
37
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
21
18
39
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
20
18
38
รวม
81
71
152
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
22
18
40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
22
18
40
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
19

21

40
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
19
19
38
รวม
82
76
158
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
21
19
40
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
22
19
41
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
19
21
40
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
24
15
39
รวม
84
74
160
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
23
21
44
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
22
22
44
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
17
26
43
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
22
22
44
รวม
84
68
175
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
13
29
42
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
27
14
41
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
18
24
42
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
27
15
42
รวม
85
82
167
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
15
27
42
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
26
16
42
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
19
23
42
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
27
15
42
รวม
87
81
168
รวมนักเรียนประถมศึกษา 505
475
980
 


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :