หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

 
 
ชั้น
จำนวนนักเรียนที่งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
14
20
34
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
15
19
34
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
14
19
33
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
14
19
33
รวม
57
77
134
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
19
17
36
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
21
15
36
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
20

17

37
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
18
17
35
รวม
78
66
144
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
22
17
39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
22
18
40
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
19
21
40
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
19
21
40
รวม
82
77
159
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
21
20
41
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
22
19
41
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
19
22
41
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
23
18 41
  85
79
164
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
10
33
43
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
23
21
44
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
24
20
44
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
25
19
44
รวม
82
93
175
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
13
27
40
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
26
14
40
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
17
22
39
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
26
14
40
รวม
82
77
159
รวมนักเรียนประถมศึกษา 466
469
935
 


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :