หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยม


ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

18

32

50

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

16

33
49
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

23

22

45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

23

19

42
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

28

12

40

รวม

108

118

226

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

13

37

50
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

20

30

50

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

22

27

49

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

33

15

48

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

30

10

40

รวม
118

119

237

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

9

41

50

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

18

31

49

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

22

27

49

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

27

21

48

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

30

8

38

รวม

106

128

234
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
16
25
41
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
8
37
45
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 23 21 44
รวม
47
83
130
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

10

33
43
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

6

34

40
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 9 31 40
รวม
25

98

123
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
13

26

39
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

6

31
37
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 13 22 35
รวม
32
79
111
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา
436
625
1,061

 

 

 


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :