หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยม


ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

23

27

50

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

18

33
51
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

20

26

46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

25

22

47
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

33

13

46

รวม

119

121

240

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

11

39

50
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

21

29

50

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

22

23

45

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

24

21

45

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

24

5

29

รวม
102

117

219

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

13

37

50

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

21

29

50

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

23

21

44

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

31

14

45

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

24

14

38

รวม

112

115

227
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
12
32
44
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
13
30
43
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 19 23 42
รวม
44
85
129
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

16

23
39
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

9

34

43
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 22 21 43
รวม
47

78

125
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
10

30

40
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

6

33
39
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 29 38
รวม
25
92
117
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา
449
608
1,057

 

 

 


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :