หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 

โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔


ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดการแข่งขันกีฬาสี “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความเสียสละและความสามัคคีที่ดีต่อกัน

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๕๙


   


นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “ หนูรักแม่ ” โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

    ทีมลูกยางสาวโรงเรียนเทศบาล ๕  คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกภาคใต้ ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ควบคุมทีมโดยอาจารย์สุริยะ  จริตงาม และทีมงาน  ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจ


 
 
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์นี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม กิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงของนักเรียนาฏศิลป์ ชุด"นางในวรรณคดี" การแสดงหนังตะลุงคน การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนผีเสื้อสมุทร การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห้นความสำคัญของภาษาไทย โดยมี นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

 

นางธนัชพร โอวรารินท์ นายรณชัย เรืองรักษ์ และนางสุธิดา ปานเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) เทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธาะนี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยความยินดียิ่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานร่วมสืบสานประเพณี หล่อเทียนหลอมใจ ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา โดยโรงเรียนเทสบาล ๕ ร่วมกับวัดกรวด อำเภอกาญจนดิษฐ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

นางสาวรัตน บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรศัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
    
 

 


โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559   โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ตลอดจนทำพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559


 

         คณะครู ท.๕ รับรางวัล“ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๒๕๘
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เข้ารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น"ได้แก่ 1.นายสุรพล พันธุ์ทอง 2.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี” ได้แก่ 1.นางเพ็ญรัตน์ แซ่หลิม 2.นางสารภี ยิ่งดำนุ่น 3.นางประไพศรี ถั่วตุ้น 4.นางสุภาพร เทพวิชิต 5.นายสุวรรณ จันทรศรี 6.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ 7.นางสาวเมษา ศรนรินทร์  และรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสุดี" ได้แก่ นางเยาวภา สารเทพ เนื่องในโอกาสงวันครู วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


 

ท.๕ จัดกิจกรรม "โครงการสานขวัญ แบ่งปันน้ำใจ"
    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้อุปการคุณได้อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 196 ทุน รวมเป็นเงิน 392,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนทำความดี สร้างขวัญกำลังใจในการเรียน


  นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงบุณยนุช ลั่วสกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน 
 นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณมณี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 155 คน โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" รอบชิงชนะเลิศภาคใต้ เป็นปีที่ 5 ติอต่อกัน อีกทั้งยังคว้าตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และนักกีฬายอดเยี่ยมอีกด้วย


     ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      .


 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :