หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษานายสุวรรณ  จันทรศรี

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระนายสุริยะ  จริตงาม
ครู คศ.3
             
             
นายประพาร   เพชรรัตน์
              ครู คศ.3

  
นายธีระยุทธ์  โพธิ์โพ้น
รู คศ.1

  
    นายสราวุฒิ  เป็งอ้าย
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

               
            
           นายชวกาญจน์  ขาวเพชร
       พนักงานจ้างทั่วไป
           ผู้ดูแลเด็ก      
                                      
  
นายสุรบดี  จริตงาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม
                             
   
 

 
 

   


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :