หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  



















กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา



นายสุวรรณ  จันทรศรี

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ



นายสุริยะ  จริตงาม
ครู คศ.3
                 
             
นายประพาร   เพชรรัตน์
              ครู คศ.3

  
นายสุรพล  พันธุ์ทอง
ครู คศ.4


นายธีระยุทธ์  โพธิ์โพ้น
รู คศ.1

                 

            
นายสราวุฒิ  เป็งอ้าย
          พนักงานจ้างตามภารกิจ
         ผู้ช่วยครูมัธยม
               
                                         
                                
นายชวกาญจน์  ขาวเพชร
                                  พนักงานจ้างตามภารกิจ
                                       ผู้ช่วยครูมัธยม
   
 

 
 

   


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :