หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาระวัติบุคลากร
 

          ชื่อ-สกุล   นายสราวุฒิ  เป็งอ้าย

          ตำแหน่ง        พนักงานจ้างตามภารกิจ

           เริ่มรับราชการ      วันที่  -

                                          -

          เริ่มปฏิบัติงานโรงเรียนนี้        วันที่  -

          วิชาที่สอน    สุขศึกษาและพลศึกษา

          ชั้นที่สอน    มัธยมศึกษาปีที่ 2

          การศึกษา           ปริญญาตรี

          สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต จังหวัดชุมพรPage : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :