www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ


โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 ลำดับที่

รหัสวิชา  

ชื่อวิชา 

น้ำหนัก 

ช่วงชั้น 

ชั้นปีที่เรียน 

 1

 ว 11101

 วิทยาศาสตร์ 1

 1.0

 1

 ป.1

 2

 ว 12101

 วิทยาศาสตร์ 2

 1.0

 1

 ป.2

 3

 ว 13101

 วิทยาศาสตร์ 3

 1.0

 1

 ป.3

 4

 ว 21101

 วิทยาศาสตร์ 4

 1.0

 2

 ป.4

 5

 ว 21201

 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์

 0.5

 2

 ป.4

 6

 ว 22101

 วิทยาศาสตร์ 5

 1.0

 2

 ป.5

 7

 ว 22201

 โครงงานวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1

 0.5

 2

 ป.5

 8

 ว 23101

 วิทยาศาสตร์ 6

 1.0

 2

 ป.6

 9

 ว 23201

 โครงงานวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2

 0.5

 2

 ป.6

 10

 ว 31101

 วิทยาศาสตร์ 7

 1.5

 3

 ม.1

 11

 ว 31201

 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

 0.5

  ม.1

 12

 ว 32101

 วิทยาศาสตร์ 8

 1.5

 3

  ม.2

 13

 ว 32201

 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 0.5

 3

  ม.2

 14

 ว 33101

 วิทยาศาสตร์ 9

 1.5

 3

  ม.3

 15

 ว 33201

 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

 0.5

 3

  ม.3

 16

 ว 41101

 วิทยาศาสตร์ 10

 1.5

 4

  ม.4

 17

 ว 41102

 วิทยาศาสตร์ 11

 1.0

 4

  ม.4

 18

 ว 41221

 เคมี

 0.5

 4

  ม.4

 19

 ว 42101

 วิทยาศาสตร์ 12

 1.0

 4

  ม.5

 20

 ว 42201

 ฟิสิกส์ 1

 0.5

 4

  ม.5

 21

 ว 42102

 วิทยาศาสตร์ 13

 1.0

 4

  ม.5

 22

 ว 42202

 ฟิสิกส์ 2

 0.5

 4

  ม.5

 23

 ว 43101

 วิทยาศาสตร์ 14

 1.5

 4

  ม.6

 24

 ว 43281

 โครงงานวิทยาศาสตร์

 1.5

 4

  ม.6หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :