www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :

รวบรวมโดย   อาจารย์นูญ  นวลทอง 


โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ลำดับที่ 

    รหัสวิชา   

ชื่อวิชา 

น้ำหนัก 

ช่วงชั้น 

ชั้นปีที่เรียน 

 1

 ส 11101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 1 

 1.0 

 1 

 ป.1 

 2

 ส 12101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 

 1.0

 1

 ป.2

 3

 ส 13101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3

 1.0

 1

 ป.3

 4

 ส 21101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4

 1.0

 2

 ป.4

 5

 ส 21201

พระพุทธศาสนา 1 

 0.5

 2

 ป.4

 6

 ส 22101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 

 1.0

 2

 ป.5

 7

 ส 22201

พระพุทธศาสนา 2 

 0.5

 2

 ป.5

 8

 ส 23101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6 

 1.0

 2

 ป.6

 9

 ส 23201

พระพุทธศาสนา 3 

 0.5

 2

 ป.6

 10

 ส 31101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 7 

 1.0

 3

 ม.1

 11

 ส 31201

พระพุทธศาสนา 4 

 0.5

 3

 ม.1

 12

 ส 31202

สุราษฎร์ธานี 

 0.5

 3

  ม.1 

 13

 ส 32101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 8

 1.0

 3

  ม.2 

 14

 ส 32201

พระพุทธศาสนา 5 

 0.5

 3

  ม.2 

 15

 ส 32202

การปกครองของคนไทย 

 0.5

 3

 ม.2

 16

 ส 33101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 9 

 1.0

 3

 ม.3

 17

 ส 33201

พระพุทธศาสนา 6 

 0.5

 3

 ม.3

18

 ส 33202

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 

 0.5

 3

 ม.3

 19

 ส 41101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 10 

 1.0

 4

 ม.4

 20

 ส 41201

พระพุทธศาสนา 7 

 1.0

 4

 ม.4

 21

 ส 41202

การปกครองท้องถิ่นของไทย 

 1.0

 4

 ม.4

 22

 ส 41102

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 11 

 1.0

 4

 ม.4

 23

 ส 41203

พระพุทธศาสนา 8 

 1.0

 4

 ม.4

 24

 ส 41204

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 1.0

 4

 ม.4

 25

 ส 42101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 12 

 1.0

 4

 ม.5

 26

 ส 42201

พระพุทธศาสนา 9 

 1.0

 4

 ม.5

 27

 ส 42202

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

 1.0

 4

 ม.5

 28

 ส 42102

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 13 

 1.0

 4

 ม.5

 29

 ส 42203

พระพุทธศาสนา 10 

 1.0

 4

  ม.5 

 30

 ส 42204

ยุโรปสมัยใหม่ 

 1.0

 4

 ม.5

 31

 ส 43101

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 14 

 1.0

 4

 ม.6

 32

 ส 43201

พระพุทธศาสนา 11 

 1.0

 4

 ม.6

 33

 ส 43202

ประวัติศาสตร์ไทย 

 1.0

 4

 ม.6

 34

 ส 43102

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 15 

 1.0

 4

 ม.6

 35

 ส 43203

พระพุทธศาสนา 12 

 1.0

 4

  ม.6 

 36

 ส 43204

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 1.0

 4

 ม.6หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :